TOPlist
Horská příhraniční obec Moldava se nachází na hřebeni Krušných hor nedaleko lázeňského města Teplice. Dnes je především významným rekreačním střediskem.
Poprvé je zmiňována v písemných pramenech z roku 1346, kdy to byla malá sklářská osada s kostelem.
Vývoj Moldavu rozdělil na horní a dolní. Horní Moldava se rozkládá u hraničního přechodu pro automobily, cyklisty a pěší do Saska a železničního nádraží. Dolní Moldava je původní a nejstarší částí obce. Rozkládá se okolo bývalých dolů a kostela Navštívení Panny Marie. Unikátní technickou stavbou obce je sklářská pec na otop dřevem. Replika středověké sklářské huti je součástí Naučné sklářské stezky a nachází se v lokalitě horní Moldava.
Moldava nabízí množství turistických a cyklistických tras. V létě koupání ve dvou údolních nádržích, tenisové kurty. V zimě se tady udržuje řada běžeckých a sjezdových tratí na Novém Městě (část Moldavy) a na nedalekém vrchu Bouřňáku.
Nádražní budova v Moldavě Nádražní budova v Moldavě
Nádraží v Moldavě
Fotografie uživatelů
Moldava
Rybník na Moldavě
Moldava v Krušných horách
Moldava
Podzimní Moldava
Dlouhá Louka a super upravené tratě
Moldavský potok na hranici
Krušné Hory, u Moldavy
Grünwaldské vřesoviště
Grünwaldské vřesoviště
U Grünwaldu